Truy cập nội dung luôn

Tin tức Tin tức

CĐCS Trường Mầm non Tân Thạnh tổ chức Đại hội lần I, nhiệm kỳ 2015-2017

Được sự thống nhất của Ban Thường vụ CĐGD huyện Tân Phú Đông, lãnh đạo trường MN Tân Thạnh, vào sáng ngày 11/9/2015, CĐCS trường Mầm non Tân Thạnh tổ chức Đại hội Công đoàn Lần I, nhiệm kỳ 2015-2017 nhằm tổng kết phong trào công nhân-viên chức và hoạt động công đoàn trong nhiệm kỳ 2014-2015 đồng thời bầu ra Ban Chấp hành CĐCS để điều hành hoạt động công đoàn của đơn vị trong nhiệm kỳ mới. Đến dự Đại hội có đồng chí Chủ tịch và Phó Chủ tịch CĐGD huyện Tân Phú Đông; đồng chí Hiệu trưởng và Chủ tịch CĐCS trường TH Tân Thạnh cùng 07 đại biểu là CB-GV-NV của nhà trường.

     Mặc dù chỉ hoạt động lâm thời, cán bộ công đoàn còn mới mẻ, kinh phí hoạt động còn hạn chế, đội ngũ ít. . .  nhưng cơ sở cũng đã đạt được những kết quả rất đáng khích lệ, tham gia đầy đủ các phong trào do các cấp tổ chức, chăm lo khối đoàn kết nội bộ, bảo đảm các chế độ, chính sách cho công đoàn viên, tích cực tham gia các cuộc vận mang tính xã hội . ..

     Với sự thống nhất của công đoàn viên ở đơn vị, Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2015-2017 gồm 03 thành viên. Cô Nguyễn Thị Thùy Trang giữ chức vụ Chủ tịch CĐCS, cô Ngô Thị Quyền giữ chức vụ Cán bộ kiểm tra CĐCS và ông Dương Anh Trung giữ chức vụ UV. BCH CĐCS. Để định hướng cho BCH CĐCS mới hoạt động thiết thực và hiệu quả, bà Nguyễn Thị Tuyết Dung – CT CĐGD huyện phát biểu chỉ đạo với một số nội dung cơ bản sau: "Trong thời gian tới, CĐCS trường MN Tân Thạnh cần tăng cưòng hơn nữa về công tác tuyên truyền giáo dục, nâng cao phẩm chất năng lực đội ngũ. Quan tâm đến công tác chăm lo đời sống. Cần đẩy mạnh phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, nâng cao trình độ mọi mặt cho CB,CC,LĐ đơn vị. Đồng thời thực hiện có hiệu quả cuộc vận động XD người CB,CC " Trung thành, sáng tạo, tận tuỵ, gương mẫu", …các phong trào thi đua với những biện pháp thực hiện thật cụ thể thiết thực, việc khen thưởng phải chính xác công minh để động viên phong trào và nhân ra diện rộng, tránh thi đua hình thức. Ngoài ra, BCH mới cần quan tâm thực hiện tốt 3 chức năng, công tác xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh sẽ góp  phần xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh."

     Ban chấp hành mới quyết tâm đổi mới, sáng tạo, học tập kinh nghiệm của các đơn vị bạn và phối hợp chặt chẽ với chuyên môn để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đề ra./.

Hồng Nguyệt


Tin liên quan
Phòng Giáo dục & Đào tạo và Công đoàn Giáo dục huyện Tân Phú Đông tổ chức hội thi “Nữ cán bộ, giáo viên duyên dáng, tài năng năm học 2016 - 2017"    02/03/2017
Quyết định kiểm tra chuyên đề trường Tiểu học Phú Thạnh - Năm học 2016 - 2017    02/03/2017
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN TÂN PHÚ ĐÔNG TỔ CHỨC HỘI THI KỂ CHUYỆN VĂN HỌC BẬC TIỂU HỌC – NĂM HỌC 2016-2017    02/03/2017
Công đoàn Giáo dục huyện tổ chức giải “Bóng đá mi ni giáo viên” lần thứ II năm 2015    04/10/2016
Giải "Bóng chuyền hơi nữ" cụm 2 năm 2015    06/01/2016
Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra năm học 2014-2015 triển khai nhiệm vụ công tác kiểm tra năm học 2015-2016    06/01/2016
CĐCS Trường Mầm non Tân Thạnh tổ chức Đại hội lần I, nhiệm kỳ 2015-2017    06/01/2016
Công đoàn Giáo dục huyện Tân Phú Đông tổ chức Hội nghị "Tổng kết hoạt động Công đoàn năm học 2014-2015"    06/01/2016
Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2014-2015    06/01/2016
Công đoàn Giáo dục huyện tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm phong trào "Hai giỏi" giai đoạn 2010-2015    06/01/2016