Truy cập nội dung luôn
DANH SÁCH ĐỊA CHỈ, MAIL CÁC TRƯỜNG TRỰC THUỘC PGDĐT TÂN PHÚ ĐÔNG
         
TT Tên trường Địa chỉ Địa chỉ email Điện thoại
Mầm non
1  Trường MN Tân Thới ấp Tân Hương, xã Tân Thới  c0tanthoi.tpd.tiengiang@moet.edu.vn 3 528 546
2  Trường MN Tân Phú ấp Tân Thạnh, xã Tân Phú  c0tanphu.tpd.tiengiang@moet.edu.vn 3 530 919
3  Trường MN Phú Thạnh ấp Kinh Nhiếm, xã Phú Thạnh  c0phuthanh.tpd.tiengiang@moet.edu.vn 3 944 348
4  Trường MN Phú Tân ấp Bà Từ, xã Phú Tân  c0phutan.tpd.tiengiang@moet.edu.vn 3 948 893
5  Trường MN Phú Đông ấp Lí Quàn 2, xã Phú Đông  c0phudong.tpd.tiengiang@moet.edu.vn 3 944 341
6 Trường MN Tân Thạnh ấp Tân Thành 2, xã Tân Thạnh c0tanthanhtpd.tiengiang@moet.edu.vn 3 531 264
Tiểu học
1  Trường TH Tân Thới ấp Tân Phú, xã Tân Thới  c1tanthoi1.tpd.tiengiang@moet.edu.vn 3 528 407
2  Trường TH Tân Thạnh  ấp Tân Thành 2, xã Tân Thạnh  c1tanthanh.tpd.tiengiang@moet.edu.vn  3 531 064
3  Trường TH Tân Phú ấp Tân Thạnh, xã Tân Phú  c1tanphu.tpd.tiengiang@moet.edu.vn 3 890 500
4  Trường TH Phú Thạnh ấp Tân Phú, xã Phú Thạnh  c1phuthanh.tpd.tiengiang@moet.edu.vn 3 890 490
5  Trường TH Phú Đông ấp Lí Quàn 2, xã Phú Đông  c1phudong.tpd.tiengiang@moet.edu.vn 3 944 726
Tiểu học và Trung học cơ sơ
1  Trường TH-THCS Phú Tân ấp Bà Từ, xã Phú Tân  c12phutan.tpd.tiengiang@moet.edu.vn 3 947 705
Trung học cơ sở
1  Trường THCS Tân Phú ấp Tân Thạnh, xã Tân Phú  c2tanphu.tpd.tiengiang@moet.edu.vn 3 890 404
2  Trường THCS Phú Đông ấp Lí Quàn 1, xã Phú Đông  c2phudong.tpd.tiengiang@moet.edu.vn 3 944 775

Layout Layout

Tin tức Tin tức

Phiên bản điện tử sách giáo khoa từ lớp 1 đến lớp 12 của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Phiên bản điện tử sách giáo khoa từ lớp 1 đến lớp 12 của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam vừa công bố phiên bản điện tử sách giáo khoa từ lớp 1 đến lớp 12 và một số sách bổ trợ, sách giáo viên các lớp 1, 2, 6 theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 do...