Truy cập nội dung luôn

 

Website mới của Phòng GDĐT huyện Tân Phú Đông: http://pgdtanphudong.edu.vn

Chuyên môn Chuyên môn

Hướng dẫn thực hiện chương trình GDPT cấp THCS ứng phó với dịch Covid-19 Hướng dẫn thực hiện chương trình GDPT cấp THCS ứng phó với dịch Covid-19
Công văn số 4040/BGDĐT-GDTrH ngày 16/9/2021 của Bộ GDĐT; Phụ lục các môn
Tập huấn cho GV đại trà môn Tiếng Anh thực hiện CTGDPT 2018 Tập huấn cho GV đại trà môn Tiếng Anh thực hiện CTGDPT 2018
Tập huấn cho GV đại trà môn Tiếng Anh thực hiện CTGDPT 2018
Tập huấn Modun 4 cho GV THCS thuc hien CTGDPT 2018 Tập huấn Modun 4 cho GV THCS thuc hien CTGDPT 2018
Tập huấn Modun 4 cho GV THCS thuc hien CTGDPT 2018
Tập huấn dạy học trực tuyến THCS Tập huấn dạy học trực tuyến THCS
Tập huấn dạy học trực tuyến THCS