Truy cập nội dung luôn

 

Website mới của Phòng GDĐT huyện Tân Phú Đông: http://pgdtanphudong.edu.vn

Chi tiết bài viết

Quyết định UBND tỉnh Tiền Giang phê duyệt danh mục SGK lớp 6 Quyết định UBND tỉnh Tiền Giang phê duyệt danh mục SGK lớp 6
Quyết định số 1113/QĐ-UBND ngày 10/5/2021
Quyết định UBND tỉnh Tiền Giang phê duyệt danh mục SGK lớp 2 Quyết định UBND tỉnh Tiền Giang phê duyệt danh mục SGK lớp 2
Quyết định số 1112/QĐ-UBND ngày 10/5/2021
Triển khai văn bản tăng cường phòng chống dịch Covid-19 Triển khai văn bản tăng cường phòng chống dịch Covid-19
Triển khai văn bản tăng cường phòng chống dịch Covid-19
Tuyên truyền Kỷ niệm ngày Quốc tế Lao động 01.5 Tuyên truyền Kỷ niệm ngày Quốc tế Lao động 01.5
Tuyên truyền Kỷ niệm ngày Quốc tế Lao động 01.5
Tài liệu sinh hoạt pháp luật tháng 4/2021 Tài liệu sinh hoạt pháp luật tháng 4/2021
Tài liệu sinh hoạt pháp luật tháng 4/2021
Tài liệu sinh hoạt pháp luật tháng 3/2021 Tài liệu sinh hoạt pháp luật tháng 3/2021
Tài liệu sinh hoạt pháp luật tháng 3/2021
Công văn về việc hưởng ứng các cuộc thi do Tỉnh ủy Tiền Giang phát động Công văn về việc hưởng ứng các cuộc thi do Tỉnh ủy Tiền Giang phát động
Công văn về việc hưởng ứng các cuộc thi do Tỉnh ủy Tiền Giang phát động
Kế hoạch CCHC, Văn thư, Lưu trữ năm 2021 Kế hoạch CCHC, Văn thư, Lưu trữ năm 2021
Kế hoạch CCHC, Văn thư, Lưu trữ năm 2021
Lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết về Quy định thu học phí năm học 2021-2022 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang Lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết về Quy định thu học phí năm học 2021-2022 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
Lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết về Quy định thu học phí năm học 2021-2022 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
Link truy cap SGK Lop 6 Link truy cap SGK Lop 6
LINK-TRUY-CAP-SGK Lop 6
Link-SGK_NXB-GDVN_Lop 2, 6 Link-SGK_NXB-GDVN_Lop 2, 6
Link-SGK_NXB-GDVN_Lop 2, lop 6
Quyết định kiểm tra trường TH-THCS Phú Tân Quyết định kiểm tra trường TH-THCS Phú Tân
Quyết định, Kế hoạch kiểm tra trường TH-THCS Phú Tân
Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 09/02/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang về việc lãnh đạo, chỉ đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 09/02/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang về việc lãnh đạo, chỉ đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 09/02/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang về việc lãnh đạo, chỉ đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 -...
Kế hoạch phát triển GDĐT giai đoạn 2021-2025 Kế hoạch phát triển GDĐT giai đoạn 2021-2025
Kế hoạch phát triển GDĐT giai đoạn 2021-2025
Báo cáo sơ kết quý I, nhiệm vụ trọng tâm quý II/2021 Báo cáo sơ kết quý I, nhiệm vụ trọng tâm quý II/2021
Báo cáo sơ kết quý I, nhiệm vụ trọng tâm quý II/2021
Điều chỉnh, thay đổi Chương trình khung nội dung giáo dục địa phương cấp tiểu học tỉnh Tiền Giang trong Chương trình giáo dục phổ thông mới Điều chỉnh, thay đổi Chương trình khung nội dung giáo dục địa phương cấp tiểu học tỉnh Tiền Giang trong Chương trình giáo dục phổ thông mới
Điều chỉnh, thay đổi Chương trình khung nội dung giáo dục địa phương  cấp tiểu học tỉnh Tiền Giang trong Chương trình giáo dục phổ thông mới
Hướng dẫn lựa chọn SGK lớp 2 và lớp 6 Hướng dẫn lựa chọn SGK lớp 2 và lớp 6
Hướng dẫn lựa chọn SGK lớp 2 và lớp 6
Thông tư 48/2020/TT-BGDĐT ngày 31/12/2020 của BGDĐT Thông tư 48/2020/TT-BGDĐT ngày 31/12/2020 của BGDĐT
Quy định về hoạt động thể thao trong nhà trường
Quyết định tuyển dụng viên chức ngành GDĐT Quyết định tuyển dụng viên chức ngành GDĐT
Quyết định tuyển dụng viên chức ngành GDĐT
Báo cáo tình hình phát triển GDĐT giai đoạn 2016-2020 Báo cáo tình hình phát triển GDĐT giai đoạn 2016-2020
Báo cáo tình hình phát triển GDĐT giai đoạn 2016-2020
Công văn số 5512/BGDĐT-GDTrH về việc xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục của nhà trường Công văn số 5512/BGDĐT-GDTrH về việc xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục của nhà trường
Công văn số 5512/BGDĐT-GDTrH về việc xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục của nhà trường
Lịch công tác tuần từ 25.01 đến 29.01.2021 Lịch công tác tuần từ 25.01 đến 29.01.2021
Lịch công tác tuần từ 25.01 đến 29.01.2021
Triển khai thực hiện Nghị định số 124/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính Phủ Triển khai thực hiện Nghị định số 124/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính Phủ
Nghị định số 124/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính Phủ (Nghị định 124/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Khiếu nại, Nghị định có hiệu...
Quyết định ban hành Quy chế làm việc phòng GDĐT Quyết định ban hành Quy chế làm việc phòng GDĐT
Quyết định ban hành Quy chế làm việc phòng GDĐT
Công văn hướng dẫn nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 Công văn hướng dẫn nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021
Triển khai các văn bản về Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021
Lịch công tác tuần từ 28/12/2020-01/01/2021 Lịch công tác tuần từ 28/12/2020-01/01/2021
Lịch công tác tuần từ 28/12/2020-01/01/2021
Quyết định ban hành Quy chế bảo quản, lưu giữ, sử dụng, cấp phát văn bằng TN. THCS Quyết định ban hành Quy chế bảo quản, lưu giữ, sử dụng, cấp phát văn bằng TN. THCS
Quyết định ban hành Quy chế bảo quản, lưu giữ, sử dụng, cấp phát văn bằng TN. THCS
Quyết định Phân công cán bộ quản lí cơ sở giáo dục, giáo viênphổ thông cốt cán tham gia hỗ trợ đồng nghiệp bồi dưỡng mô đun 1 và chấm bài mô đun 1 cho cán bộ quản lí cơ sở giáo dục phổ thông, giáo viên phổ thông đại trà về việc thực hiệnChương trình giáo dục phổ thông 2018 - năm 2020 Quyết định Phân công cán bộ quản lí cơ sở giáo dục, giáo viênphổ thông cốt cán tham gia hỗ trợ đồng nghiệp bồi dưỡng mô đun 1 và chấm bài mô đun 1 cho cán bộ quản lí cơ sở giáo dục phổ thông, giáo viên phổ thông đại trà về việc thực hiệnChương trình giáo dục phổ thông 2018 - năm 2020
Quyết định Phân công cán bộ quản lí cơ sở giáo dục, giáo viênphổ thông cốt cán tham gia hỗ trợ đồng nghiệp bồi dưỡng mô đun 1 và chấm bài mô đun 1 cho cán bộ quản lí cơ sở giáo dục phổ thông,...
Công văn về việc tăng cường các giải pháp nhằm đảm bảo an toàn trong các cơ sở giáo dục Công văn về việc tăng cường các giải pháp nhằm đảm bảo an toàn trong các cơ sở giáo dục
Công văn về việc tăng cường các giải pháp nhằm đảm bảo an toàn trong các cơ sở giáo dục
Công văn về việc thiết lập và thời hạn bảo quản tài liệu chuyên môn nghiệp vụ thuộc lĩnh vực khảo thí, kiểm định chất lượng giáo dục Công văn về việc thiết lập và thời hạn bảo quản tài liệu chuyên môn nghiệp vụ thuộc lĩnh vực khảo thí, kiểm định chất lượng giáo dục
Công văn về việc thiết lập và thời hạn bảo quản tài liệu chuyên môn nghiệp vụ thuộc lĩnh vực khảo thí, kiểm định chất lượng giáo dục
Quyết định Về việc cử công chức, giáo viên phổ thông cốt cán tham dự bồi dưỡng Mô-đun 2, 3 năm 2020 (đợt 2) Quyết định Về việc cử công chức, giáo viên phổ thông cốt cán tham dự bồi dưỡng Mô-đun 2, 3 năm 2020 (đợt 2)
Quyết định Về việc cử công chức, giáo viên phổ thông cốt cán tham dự bồi dưỡng Mô-đun 2, 3 năm 2020 (đợt 2)
Quyết định về việc cử đoàn đại biểu tham gia khoá tập huấn, bồi dưỡng dạy học lớp 5 Chương trình giáo dục phổ thông hiện hành theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh Quyết định về việc cử đoàn đại biểu tham gia khoá tập huấn, bồi dưỡng dạy học lớp 5 Chương trình giáo dục phổ thông hiện hành theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh
Quyết định về việc cử đoàn đại biểu tham gia khoá tập huấn, bồi dưỡng dạy học lớp 5 Chương trình giáo dục phổ thông hiện hành theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh
Lịch công tác tuần từ 14/12/2020-18/12/2020 Lịch công tác tuần từ 14/12/2020-18/12/2020
Lịch công tác tuần từ 14/12/2020-18/12/2020
Lịch công tác tuần từ 30/11 đến 04/12 Lịch công tác tuần từ 30/11 đến 04/12
Lịch công tác tuần từ 30/11 đến 04/12
Quyết định thành lập Tổ trọng tài các giải thể thao học sinh năm học 2020-2021 Quyết định thành lập Tổ trọng tài các giải thể thao học sinh năm học 2020-2021
Quyết định thành lập Tổ trọng tài các giải thể thao học sinh năm học 2020-2021
Quyết định thành lập Ban tổ chức các giải thể thao học sinh năm học 2020-2021 Quyết định thành lập Ban tổ chức các giải thể thao học sinh năm học 2020-2021
Quyết định thành lập Ban tổ chức các giải thể thao học sinh năm học 2020-2021
Công văn về việc triển khai Thông tư 41/2020/TT-BGDĐT ngày 03/11/2020 của Bộ GDĐT Công văn về việc triển khai Thông tư 41/2020/TT-BGDĐT ngày 03/11/2020 của Bộ GDĐT
Công văn về việc triển khai Thông tư 41/2020/TT-BGDĐT ngày 03/11/2020 của Bộ GDĐT
Quyết định về việc điều chỉnh phân cấp quản lý các đơn vị sự nghiệp GDĐT trực thuộc UBND huyện Tân Phú Đông Quyết định về việc điều chỉnh phân cấp quản lý các đơn vị sự nghiệp GDĐT trực thuộc UBND huyện Tân Phú Đông
Quyết định về việc điều chỉnh phân cấp quản lý các đơn vị sự nghiệp GDĐT trực thuộc UBND huyện Tân Phú Đông
Thông báo gia hạn thời gian nhận hồ sơ tuyển dụng viên chức huyện Tân Phú Đông năm 2020 Thông báo gia hạn thời gian nhận hồ sơ tuyển dụng viên chức huyện Tân Phú Đông năm 2020
Thông báo gia hạn thời gian nhận hồ sơ tuyển dụng viên chức huyện Tân Phú Đông năm 2020
Lịch công tác tuần từ 16/11 đến 20/11 Lịch công tác tuần từ 16/11 đến 20/11
Lịch công tác tuần từ 16/11 đến 20/11
Hướng dẫn kỷ niệm 38 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 Hướng dẫn kỷ niệm 38 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11
Hướng dẫn kỷ niệm 38 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11
Báo cáo sơ kết tháng 10, nhiệm vụ trọng tâm tháng 11/2020 Báo cáo sơ kết tháng 10, nhiệm vụ trọng tâm tháng 11/2020
Báo cáo sơ kết tháng 10, nhiệm vụ trọng tâm tháng 11/2020 /documents/10194/11021160/Bao+cao+so+ket+thang+10.2020+-+nhiem+vu+trong+tam+thang+11.2020.signed.pdf/5ae613d2-333d-4b50-ac7c-1e3cc75c6ad0
Kế hoạch triển khai nhiệm vụ ứng dụng CNTT năm học 2020-2021 Kế hoạch triển khai nhiệm vụ ứng dụng CNTT năm học 2020-2021
Kế hoạch triển khai nhiệm vụ ứng dụng CNTT năm học 2020-2021
Lịch công tác tuần từ 26/10-30/10 Lịch công tác tuần từ 26/10-30/10
Lịch công tác tuần từ 26/10-30/10
Quyết định phê duyệt danh mục VTVL, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp trong trường TH, THCS công lập trên địa bàn huyện Tân Phú Đông Quyết định phê duyệt danh mục VTVL, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp trong trường TH, THCS công lập trên địa bàn huyện Tân Phú Đông
Quyết định phê duyệt danh mục VTVL, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp trong trường TH, THCS công lập trên địa bàn huyện Tân Phú Đông
Thông báo tuyển dụng viên chức huyện Tân Phú Đông năm 2020 Thông báo tuyển dụng viên chức huyện Tân Phú Đông năm 2020
Thông báo tuyển dụng viên chức huyện Tân Phú Đông năm 2020
Quyết định Phân công cán bộ quản lí, giáo viên cốt cán tham gia hỗ trợ đồng nghiệp bồi dưỡng mô đun 1 về việc thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 - năm 2020 Quyết định Phân công cán bộ quản lí, giáo viên cốt cán tham gia hỗ trợ đồng nghiệp bồi dưỡng mô đun 1 về việc thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 - năm 2020
Quyết định Phân công cán bộ quản lí, giáo viên cốt cán tham gia hỗ trợ đồng nghiệp bồi dưỡng mô đun 1 về việc thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 - năm 2020
Tài liệu sinh hoạt pháp luật tháng 10/2020 Tài liệu sinh hoạt pháp luật tháng 10/2020
Tài liệu sinh hoạt pháp luật tháng 10/2020
Lịch công tác tuần từ 19/10-23/10 Lịch công tác tuần từ 19/10-23/10
Lịch công tác tuần từ 19/10-23/10
Tài liệu sinh hoạt pháp luật tháng 9/2020 Tài liệu sinh hoạt pháp luật tháng 9/2020
Tài liệu sinh hoạt pháp luật tháng 9/2020
Tài liệu sinh hoạt pháp luật tháng 8/2020 Tài liệu sinh hoạt pháp luật tháng 8/2020
Tài liệu sinh hoạt pháp luật tháng 8/2020
Tài liệu sinh hoạt pháp luật tháng 7/2020 Tài liệu sinh hoạt pháp luật tháng 7/2020
Tài liệu sinh hoạt pháp luật tháng 7/2020
Công văn số 543/PGDĐT về việc thực hiện báo cáo thống kê giáo dục kỳ đầu năm học 2020-2021 Công văn số 543/PGDĐT về việc thực hiện báo cáo thống kê giáo dục kỳ đầu năm học 2020-2021
Công văn số 543/PGDĐT về việc thực hiện báo cáo thống kê giáo dục kỳ đầu năm học 2020-2021
Kế hoạch đào tào, bồi dưỡng năm 2020 Kế hoạch đào tào, bồi dưỡng năm 2020
Kế hoạch 41/KH-PGDĐT ngày 21/01/2020
THÔNG BÁO DỜI THỜI GIAN XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC 2019 THÔNG BÁO DỜI THỜI GIAN XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC 2019
/documents/10194/9365099/Th%C3%B4ng+b%C3%A1o+d%E1%BB%9Di+th%E1%BB%9Di+gian+x%C3%A9t+tuy%E1%BB%83n+vi%C3%AAn+ch%E1%BB%A9c+2019.pdf/df1ffd50-87ac-430f-aab2-7d409799a651
Quyết định V/v thống nhất hợp đồng lao động giáo viên mầm non - Năm 2017 Quyết định V/v thống nhất hợp đồng lao động giáo viên mầm non - Năm 2017
Quyết định V/v thống nhất hợp đồng lao động giáo viên mầm non - Năm 201 7
Quyết định công nhận kết quả trúng tuyển viên chức huyện Tân Phú Đông - Năm 2017 Quyết định công nhận kết quả trúng tuyển viên chức huyện Tân Phú Đông - Năm 2017
Quyết định công nhận kết quả trúng tuyển viên chức huyện Tân Phú Đông - Năm 201 7
Kết quả phúc khảo xét tuyển viên chức huyện Tân Phú Đông - Năm 2017 Kết quả phúc khảo xét tuyển viên chức huyện Tân Phú Đông - Năm 2017
Kết quả phúc khảo thi tuyển viên chức huyện Tân Phú Đông năm 201 7
Lịch thi giáo viên dạy giỏi cấp Tỉnh bậc Tiểu học năm học 2016 - 2017 Lịch thi giáo viên dạy giỏi cấp Tỉnh bậc Tiểu học năm học 2016 - 2017
/documents/10194/7193291/Lich+thi+thuc+hanh+tinh+1617.xls/9e948a92-d591-40ea-8bf2-fe7368884017
V/v Thông báo Kết quả trúng tuyển và xét bổ sung chỉ tiêu viên chức huyện Tân Phú Đông V/v Thông báo Kết quả trúng tuyển và xét bổ sung chỉ tiêu viên chức huyện Tân Phú Đông
V/v Thông báo Kết quả trúng tuyển và xét bổ sung chỉ tiêu viên chức huyện Tân Phú Đông
V/vThông báo thời gian, địa điểm, nội dung xét tuyển viên chức huyện Tân Phú Đông V/vThông báo thời gian, địa điểm, nội dung xét tuyển viên chức huyện Tân Phú Đông
V/vThông báo thời gian, địa điểm, nội dung xét tuyển viên chức huyện Tân Phú Đông
Thông báo nội dung ôn tập xét tuyển viên chức huyện Tân Phú Đông Thông báo nội dung ôn tập xét tuyển viên chức huyện Tân Phú Đông
Thông báo nội dung ôn tập xét tuyển viên chức huyện Tân Phú Đông
Thông báo tuyển dụng viên chức huyện Tân Phú Đông Thông báo tuyển dụng viên chức huyện Tân Phú Đông
Thông báo tuyển dụng viên chức huyện Tân Phú Đông
— 100 Số bài trên trang
Hiển thị 101 - 178 of 178 kết quả.