Truy cập nội dung luôn

 

Website mới của Phòng GDĐT huyện Tân Phú Đông: http://pgdtanphudong.edu.vn

Chi tiết bài viết

Thông báo về việc thay đổi địa chỉ Cổng thông tin điện tử của phòng GDĐT huyện Tân Phú Đông Thông báo về việc thay đổi địa chỉ Cổng thông tin điện tử của phòng GDĐT huyện Tân Phú Đông
Thông báo về việc thay đổi địa chỉ Cổng thông tin điện tử của phòng GDĐT huyện Tân Phú Đông
Hướng dẫn thực hiện chương trình GDPT cấp THCS ứng phó với dịch Covid-19 Hướng dẫn thực hiện chương trình GDPT cấp THCS ứng phó với dịch Covid-19
Công văn số 4040/BGDĐT-GDTrH ngày 16/9/2021 của Bộ GDĐT; Phụ lục các môn
Thực hiện công tác phòng, chống ma túy quý IV năm 2021 Thực hiện công tác phòng, chống ma túy quý IV năm 2021
Công văn số 721/PGDĐT ngày 18/10/2021
Danh mục Thủ tục hành chính lĩnh vực GDĐT Danh mục Thủ tục hành chính lĩnh vực GDĐT
Quyết định số 2317/QĐ-UBND ngày 31/8/2021
Kế hoạch kiểm tra năm học 2021-2022 Kế hoạch kiểm tra năm học 2021-2022
Kế hoạch số 700/KH-PGDĐT ngày 12/10/2021
Hướng dẫn sử dụng sách giáo khoa, học liệu số Hướng dẫn sử dụng sách giáo khoa, học liệu số
Hướng dẫn sử dụng sách giáo khoa, học liệu số
Hướng dẫn nhiệm vụ GDTC-GDQPAN năm học 2021-2022 Hướng dẫn nhiệm vụ GDTC-GDQPAN năm học 2021-2022
Công văn số 665/PGDĐT ngày 05/10/2021; Phụ lục tinh giản nội dung môn Thể dục của BGDĐT
Kế hoạch công tác Thiết bị trường học năm học 2021-2022 Kế hoạch công tác Thiết bị trường học năm học 2021-2022
Kế hoạch số 674/KH-PGDĐT ngày 05/10/2021
Kế hoạch công tác Thư viện trường học năm học 2021-2022 Kế hoạch công tác Thư viện trường học năm học 2021-2022
Kế hoạch số 673/KH-PGDĐT ngày 05/10/2021
Kế hoạch công tác Pháp chế năm học 2021-2022 Kế hoạch công tác Pháp chế năm học 2021-2022
Kế hoạch số 664/KH-PGDĐT ngày 05/10/2021
Kế hoạch giáo dục ATGT cấp THCS năm học 2021-2022 Kế hoạch giáo dục ATGT cấp THCS năm học 2021-2022
Kế hoạch số 607/KH-PGDĐT ngày 15/9/2021
Hướng dẫn thực hiện công tác kiểm tra nội bộ năm học 2021-2022 Hướng dẫn thực hiện công tác kiểm tra nội bộ năm học 2021-2022
Công văn 670/PGDĐT ngày 05/10/2021; mẫu đính kèm
Lịch công tác tuần từ 04/10-08/10 Lịch công tác tuần từ 04/10-08/10
Công văn số 658/PGDĐT ngày 04/10/2021
Hướng dẫn nhiệm vụ NH 2021-2022 đối với GDTX Hướng dẫn nhiệm vụ NH 2021-2022 đối với GDTX
Công văn số 642/PGDĐT ngày 28/9/2021
Lịch công tác tuần từ 27/9-01/10 Lịch công tác tuần từ 27/9-01/10
Lịch công tác tuần từ 27/9-01/10
Quyết định thành lập Tổ An toàn Covid-19 Quyết định thành lập Tổ An toàn Covid-19
Quyết định số 84/QĐ-PGDĐT ngày 17/9/2021
Huy động giáo viên, nhân viên tham gia nhập dữ diệu vào hệ thống tiêm chủng Covid-19 Huy động giáo viên, nhân viên tham gia nhập dữ diệu vào hệ thống tiêm chủng Covid-19
Công văn PGDĐT, SGDĐT, danh sách GV, NV tham gia nhập dữ liệu
Lịch công tác tuần từ ngày 30/8 đến 03/9/2021 Lịch công tác tuần từ ngày 30/8 đến 03/9/2021
Lịch công tác tuần từ ngày 30/8 đến 03/9/2021
Kế hoạch phát triển giáo dục và đào tạo năm 2022 Kế hoạch phát triển giáo dục và đào tạo năm 2022
Kế hoạch số 552/KH-PGDĐT ngày 26/8/2021
Tập huấn trực tuyến GDMN năm học 2021-2022 Tập huấn trực tuyến GDMN năm học 2021-2022
Công văn tập huấn của BGDĐT, SGDĐT, PGDĐT
Lịch công tác tuần từ 16/8 đến 20/8/2021 Lịch công tác tuần từ 16/8 đến 20/8/2021
Lịch công tác tuần từ 16/8 đến 20/8/2021
Lịch công tác tuần từ 16/8 đến 20/8/2021 Lịch công tác tuần từ 16/8 đến 20/8/2021
Lịch công tác tuần từ 16/8 đến 20/8/2021
Triển khai thực hiện Thông tư số 20/2021/TT-BGDĐT Triển khai thực hiện Thông tư số 20/2021/TT-BGDĐT
Công văn 521/PGDĐT ngày 09/8/2021 Vv Triển khai thực hiện Thông tư số 20/2021/TT-BGDĐT
Triển khai tài liệu Triển khai tài liệu "Ngày pháp luật tháng 8/2021"
Triển khai tài liệu "Ngày pháp luật tháng 8/2021"
Lịch công tác tuần từ 09/8 đến 13/8/2021 Lịch công tác tuần từ 09/8 đến 13/8/2021
Lịch công tác tuần từ 09/8-13/8/2021
Thông báo đường dây nóng tiếp nhận phản ảnh, kiến nghị của người dân Thông báo đường dây nóng tiếp nhận phản ảnh, kiến nghị của người dân
Thông báo đường dây nóng tiếp nhận phản ảnh, kiến nghị của người dân
Hướng dẫn học sinh mầm non sinh hoạt tại nhà Hướng dẫn học sinh mầm non sinh hoạt tại nhà
Công văn số 464/PGDĐT ngày 19/7/2021
Kế hoạch PCLB-GNTT năm học 2021-2022 Kế hoạch PCLB-GNTT năm học 2021-2022
Kế hoạch PCLB-GNTT năm học 2021-2022
Lịch công tác tuần từ 02/8 đến 06/8/2021 Lịch công tác tuần từ 02/8 đến 06/8/2021
Lịch công tác tuần từ 02/8 đến 06/8/2021
Thực hiện phụ cấp ưu đãi nhà giáo tại các trường phổ thông có nhiều cấp học Thực hiện phụ cấp ưu đãi nhà giáo tại các trường phổ thông có nhiều cấp học
Công văn số 4131/UBND ngày 30/7/2021; Công văn số 3140/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 27/7/2021
Lịch công tác tuần từ 19/7/2021-23/7/2021 Lịch công tác tuần từ 19/7/2021-23/7/2021
Lịch công tác tuần từ 19.7-23.7.2021
Tập huấn phần mềm quản lý khoản thu, tính lương, lập dự toán và cải cách tiền lương Tập huấn phần mềm quản lý khoản thu, tính lương, lập dự toán và cải cách tiền lương
Công văn số 1111/SGDĐT-KHTC ngày 12/7/2021 của Sở GDĐT Tiền Giang
Công bố danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực phòng, chống tham nhũng Công bố danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực phòng, chống tham nhũng
Công văn số 1014/UBND-TT ngày 02/7/2021 của UBND huyện Tân Phú Đông
Triển khai Bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội Triển khai Bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội
Triển khai Bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội
Cuộc thi Cuộc thi "Liên hoan phim ATGT năm 2021"
Công văn phát động và Thể lệ cuộc thi "Liên quan phim ATGT năm 2021"
Công văn chấn chỉnh hoạt động Dạy thêm - Học thêm Công văn chấn chỉnh hoạt động Dạy thêm - Học thêm
Công văn số 2317/UBND-KGVX ngày 19/5/2021 của UBND tỉnh Tiền Giang
Hướng dẫn tập huấn, bồi dưỡng sách giáo khoa lớp 6 Hướng dẫn tập huấn, bồi dưỡng sách giáo khoa lớp 6
Văn bản BGDĐT, SGDĐT_ Hướng dẫn tập huấn, bồi dưỡng sách giáo khoa lớp 6
Hướng dẫn tập huấn, bồi dưỡng sách giáo khoa lớp 2 Hướng dẫn tập huấn, bồi dưỡng sách giáo khoa lớp 2
Văn bản BGDĐT, SGDĐT_Hướng dẫn tập huấn, bồi dưỡng sách giáo khoa lớp 2
— 100 Số bài trên trang
Hiển thị 1 - 100 of 178 kết quả.