Truy cập nội dung luôn

 

Website mới của Phòng GDĐT huyện Tân Phú Đông: http://pgdtanphudong.edu.vn

Đề thi - Đáp án Đề thi - Đáp án

Quyết định HSG văn hóa cấp huyện THCS năm học 2020-2021 Quyết định HSG văn hóa cấp huyện THCS năm học 2020-2021
Quyết định HSG văn hóa cấp huyện THCS năm học 2020-2021
Quyết định HSG văn hóa cấp huyện THCS năm học 2018-2019 Quyết định HSG văn hóa cấp huyện THCS năm học 2018-2019
Quyết định HSG văn hóa cấp huyện THCS năm học 2018-2019
Quyết định HSG văn hóa cấp huyện THCS năm học 2017-2018 Quyết định HSG văn hóa cấp huyện THCS năm học 2017-2018
Quyết định HSG văn hóa cấp huyện THCS năm học 2017-2018
Quyết định HSG văn hóa cấp huyện THCS năm học 2016-2017 Quyết định HSG văn hóa cấp huyện THCS năm học 2016-2017
Quyết định HSG văn hóa cấp huyện THCS năm học 2016-2017
Quyết định HSG văn hóa cấp huyện THCS năm học 2015-2016 Quyết định HSG văn hóa cấp huyện THCS năm học 2015-2016
Quyết định HSG văn hóa cấp huyện THCS năm học 2015-2016
Đáp án HSG cấp huyện năm học 2020-2021 Đáp án HSG cấp huyện năm học 2020-2021
Đáp án HSG cấp huyện năm học 2020-2021
Đề thi HSG cấp huyện năm học 2020-2021 Đề thi HSG cấp huyện năm học 2020-2021
Đề thi HSG cấp huyện năm học 2020-2021
Đề thi và đáp án HSG cấp huyện năm học 2018-2019 Đề thi và đáp án HSG cấp huyện năm học 2018-2019
Đề thi và đáp án HSG cấp huyện năm học 2018-2019
ĐỀ THI TUYỂN SINH 10 NĂM HỌC 2018-2019 ĐỀ THI TUYỂN SINH 10 NĂM HỌC 2018-2019
ĐỀ THI TUYỂN SINH 10 NĂM HỌC 2018-2019
ĐỀ THI HSG CẤP TỈNH 2017-2018 ĐỀ THI HSG CẤP TỈNH 2017-2018
ĐỀ THI HSG CẤP TỈNH 2017-2018